̳

 

 

  1.01.1919 -   02.1919  (1897 - 24.08.1936).

 

       1919 -      1922 

       1922 -      1924 

       1924 -      1925  (1892 - 30.10.1937).

    07.1925 -   12.1925  (1894 - 19...).

       1926 -   09.1927  (1894 - 24.11.1937).

       1927 -   02.1931  ̳

    02.1931 -      1935  (16.01.1895 - 24.11.1937).

    04.1935 -    06.1937 (30.11.1891 - 28.06.1938).

    06.1937 -  4.10.1937 ϳ (1897 - 21.12.1937).

    10.1937 -       1941          

       1941 -    03.1946

 

 ̳

 

    03.1946 -       1947  . . (. .).

       1947 -       1951  

       1951 -       1965  ϳ (9.10.1911 - 2008).

       1965 -       1990   (4.02.1919 29.09.2009).

 16.07.1990 15.08.1994   (28.05.1944).

  5.08.1994 - 19.12.1994  ̳ ϳ

                          (.. ( 15.08.1994 . . )

                          (1) (1947 11.09.2001).

 19.12.1994 14.01.1997   (30.10.1955).

 14.01.1997 - 23.07.1997  . . (..)(2) (. .).

 23.07.1997 14.08.2008  ̳ (1.11.1948).

 14.08.2008 21.07.2014   ̳ (16.09.1963 23.07.2015).

 21.07.2014 31.08.2018   (.. 6.11.2014) (1961).

 31.08.2018 -  4.06.2020  (26.06.1977).

  4.06.2020 -             ̳ (1978).

 

 

 

 

 

 

. , 2008 - 2020

 

 

̳

....

̳